Informatie – algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

ANBI statutory registration details (Dutch)

Naam

Stichting Tribal Cultural Heritage in India Foundation

Fiscaal nummer ANBI

820064865

De belastingdienst heeft de Stichting Tribal Cultural Heritage in India Foundation sinds 5 november 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Meer informatie over de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen vindt u op de homepage van de Belastingdienst.

Contactgegevens

 • Registratieadres & postadres
  Korte Geuzenstraat 414
  1056 KV Amsterdam
 • E-mail adres
  info@indiantribalheritage.org
 • Bestuurssamenstelling
  Elisabeth den Otter (voorzitter/penningmeester)
  Ludwig Pesch (secretaris)
  Mieke Beumer (bestuurder)

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verzamelen en vastleggen van materieel en immaterieel cultureel erfgoed van volkeren en stammen wier cultuur in de nabije toekomst teloor dreigt te gaan, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

De stichting steunt al sinds 2010 educatieve projecten, conferenties, workshops, dans en muziekvoorstellingen met een voorbeeldfunctie: inheemse auteurs, leraren, uitgevers en vrijwilligers – mensen van alle leeftijden die de verhalen van lokale gemeenschappen vorm en kleur weten te geven, door middel van hun eigen producties zoals publicaties, video’s en beelden. 

Een ander aandachtspunt is het creëren van draagvlak voor ecologische vraagstukken, voeding en gezondheid: oude en nieuwe kennis – erfgoed en innovatie – waarbij niet alleen “tribale” gemeenschappen gebaat zijn, bijvoorbeeld in de landbouw en de medische wetenschappen.

In de toekomst zal de stichting vooral steun verlenen via haar website: door aandacht te besteden aan relevante ontwikkelingen, met name publicaties en media contents van haar projectpartners en andere organisaties. Op deze manier bevordert de stichting zowel de verspreiding van kennis als de effectieve uitwisseling onderling: tussen onderwijsinstellingen, ngo’s en universiteiten binnen en buiten India.

Financiële verantwoording

De stichting realiseert haar doelen met de middelen die haar ter beschikking staan zoals periodieke schenkingen. Het bestuur bewaakt de doelmatigheid van alle activiteiten en uitgaven van de stichting (jaarvergaderingen en begrotingen).

Beloningsbeleid

Stichting Tribal Cultural Heritage in India Foundation heeft geen personeelsleden in dienst. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Activiteiten

Tussen 2011 en 2021 heeft de stichting projecten voor en door Adivasi’s in verschillende regio’s van India gesteund

 • Bijdrage aan Viswa Bharati Vidyodaya Trust voor eigen publicaties en boeken van uitgeverij Tulika, bestemd voor leerlingen van de learning centres en de Vidyodaya Nursery & Primary School
 • Ontwikkeling van lesmateriaal speciaal voor Adivasi kinderen door Bhasha
 • Viering van de United Nations International Day of the World’s Indigenous People door de Tribal Foundation in Nagercoil (Tamil Nadu)
 • Onderzoek naar traditionele Adivasi architectuur door Adivaani met als doel het uitgeven van lesmateriaal
 • Uitwisselingprogramma tussen twee Adivasi instellingen in West Bengal en Tamil Nadu
 • Verspreiding van een reeks prijswinnende kinderboeken (uitgegeven door Tulika Books) in verschillende deelstaten van India
 • Productie en verspreiding van drie kinderboeken in samenwerking met Adivaani en onderwijsinstellingen in Tamil Nadu, West Bengal en Jharkhand
 • ACCORD (Nilgiri, Tamil Nadu) – Adivasi interactive cultural centre, video clips en educatieve activiteiten (o.a. “Through Children’s Eyes Project”); gerealiseerd in samenwerking met vier tribale gemeenschappen van het Gudalur vallei: Kattunayakans, Bettakurumbas, Paniyas and Mullakurumbas
 • Ghosaldanga Bishnubati Adibasi Trust – foto- en videoworkshops, educatieve activiteiten (o.a. “Tribal Youth in the midst of tradition and modernity”), muziekworkshops (Santal muziekinstrumenten maken en leren bespelen), digitalisering van de Santal museumcollectie
 • Workshop en nieuwe productie van een toneelstuk door Rabindranath Tagore (“Raktakarabi” in het Santali) in samenwerking met Santiniketan (West Bengal)
 • Ashadullapur Arts and Crafts Centre (West Bengal) – workshops (nieuwe vaardigheden en inkomsten voor jonge dorpelingen)
 • Haritika (Madhya Pradesh) – onderzoek en het ontwikkelen van educatieve projecten
 • Bhasha Research Centre & Museum of Adivasi Voice Tejgadh (Gujarat) – video training van Adivasi’s en documentatie van hun eigen cultureel erfgoed
 • Jagwar Santal Literary Meet 2013 (Jharkhand) in samenwerking met Ghosaldanga Bishnubati Adibasi Trust en Jamia Millia Islamia University New Delhi – literaire bijeenkomst van Adivasi’s uit verschillende regio’s
 • Johar Human Resource Development Centre (HRDC Dumka, Jharkhand) – “Two day tribal Youth Leadership Training” in samenwerking met Ghosaldanga Bishnubati Adibasi Trust (West Bengal)
 • Navjeevan Foundation (Jharkhand) – trainingprogamma voor Santal gemeenschappen in samenwerking met Adivaani (uitgever van boeken in het Santali en Engels)
 • Tribal community screenings (voorstellingen en discussies) door documentaire-maker Sunanda Bhat (songlinefilms.com), van de door haar gemaakte documentaire “Have you seen the Arana”, in samenwerking met instellingen van en voor tribale gemeenschappen in Wayanad (Kerala) en Ferns Naturalist Society
 • Voortzetting van de community screenings en trainingsprogamma’s voor jonge Adivasi’s in Wayanad door middel van foto-workshops

Showcasing

Projecten die door/in samenwerking met partners in en buiten India zijn gerealiseerd

 • “Tribes in Transition”: International Conference at Santiniketan (12-13 March, 2014) – West Bengal; bijdrage geleverd door secretaris (paper in absentia): Creating opportunities for “tribal” youths to voice their own aspirations, and to be heard – from exclusion and exploitation to active participation 
 • Trainingprogramma’s voor de Kaani gemeenschap en het bewaken van biodiversiteit in een afgelegen berggebied grenzend aan Kerala (o.a. “Organic agro-forestry cultivation”) – Tribal Foundation (Nagercoil, Tamil Nadu)
 • Video-clips en slideshows door Venkatesh Lakshmanan (Bangalore) – gebruiken en tradities van vier tribale gemeenschappen in Zuid-India: Soliga en Halakki in Karnataka; Kota en Toda in Tamil Nadu
 • Video-clips, muziekproductie en culturele projecten door jonge Adivasi’s – Kanavu Kerala Culture Club in Cheengode in Nadavayal village (Wayanad)
 • Vayali Folklore Group – lokale artistieke en ambachtelijke tradities; ecologische belangen van rurale gemeenschappen in een steeds verder verstedelijkende samenleving
 • Video-clips (“Through the eye of the ancestor”, “Hul Sengel”) – Daniel J. Rycroft, School of World Art Studies, University of East Anglia (UK) in samenwerking met Joy Raj Tudu, Indian Confederation of Indigenous & Tribal People
 • The Shola Trust (www.thesholatrust.org, “Culture and Conservation”) – bewustwording van het ecologisch belang van tribale tradities (o.a. “Sacred Groves” en vermijding van “Human Elephant Conflict”) in samenwerking met de Adivasi gemeenschappen in het Gudalur vallei (Nilgiri, Tamil Nadu)